Điều kiện hoạt động Quản lý vận hành tòa nhà chung cư ở tại Đà Nẵng

08/12/2021

Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý tòa nhà Thăng Long là đơn vị cung cấp Dịch vụ quản lý tòa nhà, dịch vụ quản lý vận hành chung cư, dịch vụ quản lý và khai thác tài sản ... đủ điều kiện hoạt động và được niêm yết trên cổng thông tin Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng. Trụ sở Công ty tại số 30 đường Đào Tấn quận Hải Châu, thành phố Đà nẵngng, điện thoại 02368518678 hoặc 0903538778, Website công ty https://thanglongbuilding.com

Hiện tại trên địa bàn thành phó Đà Nẵng có những công ty hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà, dịch vụ quản lý vận hành chung cư, dịch vụ quản lý tài sản được công bố trên cổng thông tin của Cục Quản lý nhà và Thị trường bất đồng sản: Đơn vị đủ điều kiện Quản lý vận hành chung cư

dịch vụ quan rlys vận hành tòa nhà

Đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Xây dựng là Thông tư số: 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 về việc: “Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-XD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng”.

Một trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung của Thông tư đó là về: Đơn vị thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư: “Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể là chủ đầu tư hoặc đơn vị khác có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở”.