Dịch vụ bảo vệ tòa nhà chuyên nghiệp

12/01/2021

Công ty dịch vụ bảo vệ Thành Long được thành lập từ năm 2012 đã được cơ quan Công an cấp giấy đủ điều kiện về an ninh trật tự, được trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp, được trang bị công cụ hỗ trợ và có chứng nhận sử dụng công cụ hỗ trợ. Ngoài ra nhân viên bảo vệ được tập huấn về công tác phòng cháy và CNCH, sơ cấp cứu.

Thiết bị liên lạc qua sóng vô tuyến, bộ đàm ... đã được cục tần số vô tuyến thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép sử dụng tần số vô tuyến.

Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng đảm bảo là đơn vị lâu năm có nhiều kinh nghiệm và đảm bảo điều kiện hoạt động cũng như sử dụng công cụ hỗ trợ và phương tiện thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an an ninh trật tự cho tòa nhà, đảm bảo an tòa cá nhân cho cư dân.

Dịch vụ bảo vệ tại Đà Nẵng: Công ty bảo vệ Thành Long; Điện thoại 02363700833.