Hệ thống quản lý tòa nhà

30/11/2020

Hệ thống điều khiển và giám sát tòa bộ thiết bị kỹ thuật bên trong tòa nhà nhằm mục đích tập trung kiểm soát và đơn giản hóa việc quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật gọi BMS (Building Management System) hoặc IBMS (Intellegent Building Management System) trong công tác quản lý tòa nhà.

Hệ thống quản lý tòa nhà sẽ nâng cao hiệu suất quản lý thiết bị vận hành, giảm chi phí, an toàn thao tác kỹ thuật, đơn giản thủ tục rút ngắn qui trình bảo trì thiết bị nâng cao công suất thiết bị phục vụ cư dân.

Hệ thống quản lý tòa nhà IBMS tiếp nhận thông tin đồng bộ chính xác, kết nối và điều phối thông tin thiết bị đến các nhân viên kỹ thuật vận hành chinh xác giúp nhân viên kỹ thuật có thông tin của từng thiết bị để sử dụng đúng chức năng công suất nâng cao thiết bị, đảm bảo an toàn thiết bị, giảm chi phí cho cư dân.

Hệ thống thiết bị nhà chung cư bắt buộc phải có:

- Hệ thống thông khí, thông gió và điều hòa không khí.

- Hệ thống điện và máy phát điện dự phòng.

- Hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

- Hệ thống PCCC.

- Hệ thống cấp nước và thoát nước.

- Hệ thống giám sát an ninh CCTV.

- Hệ thống thang máy

Theo qui mô của từng chung cư, cư dân mà chủ đầu tư trang bị hệ thống IBMS.

* Lợi ích của BMS / IBMS

–       Đơn gián hóa vận hành: các thủ tục, các chức năng có tính lặp đi lặp lại được chương trình hóa để vận hành tự động.

–       Giảm thời gian đào tạo cho nhân viên vận hành: Do có các chỉ dẫn trực tiếp trên màn hình cũng như giao diện trực quan của tòa nhà.

–       Phản ứng nhanh đối với các đòi hỏi của khách hàng và các sự cố.

–       Giảm chi phí năng lượng: quản lý tập trung việc điều khiển và quản lý năng lượng.

–       Quản lý tốt hơn các thiết bị trong tòa nhà: nhờ vào hệ thống dữ liệu lưu trữ, chương trình bảo trì bảo dưỡng và hệ thống tự động báo cáo các cảnh báo.

–       Linh hoạt trong việc lập trình theo nhu cầu, kích thước, tổ chức và các yêu cầu mở rộng.

–       Cải tiến hệ thống vận hành bằng việc tích hợp hệ thống phần mềm và phần cứng của nhiều hệ thống con khác nhau như: báo cháy, an toàn, điều khiển truy nhập hay điều khiển chiếu sáng.

Ky thuạt IBMS

Intelligent Building Management System