Nhà hàng Biển Rạng

05/11/2020

Công ty Dịch vụ quản lý nhà chung cư Thăng Long là thành viên của tổ hợp đa dịch vụ trong đó có Công ty Dịch vụ du lịch và Ẩm thực - Nhà hàng hải sản Biển Rạng

Bào ngư sashimibào ngư nướngCua cà mau hấp sảLẫu cuaCá đuối nhúng dấmGỏi cá

 

Công ty Dịch vụ quản lý nhà chung cư Thăng Long là thành viên của tổ hợp đa dịch vụ trong đó có Công ty Dịch vụ du lịch và Ẩm thực - Nhà hàng hải sản Biển Rạng, là đơn vị chuyên nghiệp tổ chức tour du lịch nội địa, tổ chức các sự kiện và Nhà hàng hải sản Biển Rạng. Địa chỉ nhà hàng tại số 51 Nguyễn Sáng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0373222211; Facebook nhà hàng